Nieuws

Coronavirus

 

Graag willen wij u  informeren over het Corona beleid op ons kantoor:

Het kantoor is tot nader order gewoon geopend, dit betekent dat de afspraken op ons kantoor zo veel mogelijk doorgaan.

Hierbij nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht:

Wij vragen u uw afspraak te verzetten wanneer u hoest of wanneer u griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Wij verzoeken u geen kinderen en/of andere familieleden mee te nemen naar uw afspraak bij ons op kantoor.

Wij zullen onze afspraken zo nodig telefonisch of via online communicatie laten plaatsvinden.

Onze medewerkers werken deels thuis, hierdoor is de feitelijke bezetting op kantoor beperkt.

Wij hopen op uw begrip.

Team For Finance

 

Meer bescherming voor partners: beperkte gemeenschap van goederen als nieuwe standaard

De beperkte gemeenschap van goederen wordt in de nabije toekomst de nieuwe standaard in plaats van de algehele gemeenschap van goederen.

Dit is het resultaat van het wetsvoorstel dat op dinsdag 28 maart 2017 door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Hierdoor blijft het vóór het huwelijk opgebouwde vermogen van partners gescheiden en vallen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Divorce Xperts filmpje

Bekijk onderstaand filmpje over de Divorce Xperts!

 

Uw hypotheek in 2018

Zoals elk jaar worden we ook in 2018 weer verblijd met nieuwe regelgeving rondom de Hypotheek. Dit geldt niet alleen voor nieuwe hypotheken maar treft ook mensen met een bestaande hypotheek.

Wij zullen hieronder een aantal maatregelen benoemen die van invloed kunnen zijn op uw (maximale) hypotheek en uw hypotheeklasten:

  • De maximale hypotheek op basis van uw woning wordt gemaximeerd tot 100% van de Marktwaarde. Dit betekend voor kopers dat alle bijkomende kosten (kosten koper) uit eigen middelen moeten worden betaald.
  • Verruiming van de leencapaciteit voor twee-verdieners. Vanaf 2018 zal het 2e inkomen voor maximaal 70% worden meegenomen in plaats van 60% in 2017. Dit betekent grofweg dat dat de leencapaciteit met 2% – 3% toeneemt
  • Afschaffing fiscale voordeel bij geringe of lage woningschuld (Wet van Hillen): Deze maatregel lijkt nogal discutabel. Jarenlang heeft het kabinet mensen gestimuleerd om (versneld) af te lossen. Dit leidde o.a. tot een fiscaal voordeel bij een lage of geen hypotheekschuld. Dit fiscale voordeel dreigt nu te te worden afgeschaft.
  • Verdere (en versnelde) verlaging aftrekpercentage naar maximaal 49,5% in 2018 . Dit treft met name mensen die in het hoogste belastingtarief vallen. Hun fiscale voordeel zal hierdoor afnemen.
  • Verwachte stijging WOZ waarde met 6% -7%: Deze WOZ waarde wordt gebruikt voor de fiscale bijtelling van het Eigen Woning Forfait. Uw jaarlijkse fiscale voordeel zal hierdoor afnemen.

 

Als u nou wil weten wat voor gevolgen dit voor u heeft en of er nog mogelijkheden zijn om uw hypotheek te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op.